Visie

Een organisatie onderscheidt zich door de mensen die er werken, de mensen bepalen het succes van een organisatie. Go Sens! gelooft sterk dat organisaties hun menselijk potentieel beter kunnen benutten. Medewerkers kunnen meer uit zichzelf halen en de leidinggevende speelt hierin een centrale rol.

Hoe ziet de rol van een succesvolle leidinggevende eruit?

Brugfunctie & sleutelpositie

De leidinggevende van nu heeft een uitdagende functie. Hij is de buffer tussen werkvloer en hoger management en vice versa. Hij spreekt beide talen, weet welke behoeftes er waar leven en is in staat om de visie van de organisatie te vertalen naar het doel van de afdeling. Hij stimuleert en motiveert zijn team om steeds hogere bedrijfsresultaten te behalen, zich flexibel op te stellen en mee te veranderen met de eisen en wensen in de organisatie.
De leidinggevende stelt zich hierbij facilitair op en heeft de sleutelpositie om de krachten en kwaliteiten van individu en team te bundelen en te verbinden aan de doelstelling van de organisatie.

Geloof in professionele & persoonlijke kracht

De tijd dat een leidinggevende op inhoud meer weet dan de medewerkers in zijn team en hier zijn of haar positie aan ontleent,  is voorbij. Een leidinggevende is op de hoogte van de professionele en persoonlijke kracht van de medewerkers in het team, respecteert en waardeert deze en weet die sterktes in te zetten.

Ruimte & richting

De leidinggevende van nu geeft medewerkers ruimte en richting. Hij stelt zijn medewerkers in staat zich individueel te ontwikkelen en de verantwoordelijkheden te geven die bij hen passen, hen uit te dagen, fouten te accepteren en risico’s te nemen. Kortom, vrijheid te geven binnen de gestelde kaders.

Transparantie & vertrouwen

De basis voor iedere leidinggevende is transparantie: transparantie in communicatie, transparantie in verwachtingen en transparantie in taken en verantwoordelijkheden. Alleen daarmee ontstaat er vertrouwen en creëer je een veilige omgeving, waarin leidinggevende en team samen optimaal kunnen functioneren in het belang van medewerkers en organisatie!