Advies & implementatie

Go Sens! kijkt verder dan team coaching alleen. Go Sens! kijkt naar de context waarin het team opereert en geeft organisatorische adviezen hierin. Maar ook advies over de optimale inzet van medewerkers of advies over aansturing van het team behoort tot de opties.
Go Sens! biedt ook advies met betrekking tot thema’s en gebieden, waarbij de menselijk factor cruciaal is om het beoogde resultaat te verkrijgen. Go Sens! richt zich hierbij met name op het vertalen van organisatieveranderingen, verbeteringen en beleid naar de praktijksituatie en werkvloer. Te denken valt aan  thema’s als duurzame inzetbaarheid, cultuurveranderingsprogramma’s en het nieuwe werken.