Coaching op de werkplek

Iedere leidinggevende loopt wel eens tegen situaties aan waarin hij of zij twijfelt over de aanpak en dan worstelt met de vragen als:

  • Hoe zet ik mijn team optimaal in?
  • Hoe krijg ik mijn team enthousiast voor (verander)plannen van de organisatie?
  • Hoe zorg ik dat ik met mijn team de steeds hogere bedrijfstargets kan realiseren?
  • Hoe kan ik mijn medewerkers helpen om meer uit zichzelf te halen?

1 op 1 begeleiding

Sparringpartner voor leidinggevende

Als je als leidinggevende op zoek bent naar inspiratie en een sparring partner kan Go Sens!  helpen. Aan de hand van concrete werksituaties en werkprocessen wordt samen gezocht naar de aansturing die bij de leidinggevende past.

Het vak leren

Go Sens! begeleidt startende (jonge) leidinggevenden in de eerste drie maanden in het werk aan de hand van actuele en concrete vraagstukken en uitdagingen. Doel is het vak te leren en vertrouwen te krijgen in het leidinggeven. Go Sens! coacht leidinggevenden met name op het gebied van people skills, om hun team effectief aan te sturen. De leidinggevende krijgt hiermee een goede basis om daarna zelf aan de slag te gaan en zijn medewerkers optimaal tevreden, enthousiast en gedreven te laten functioneren.

Groepsbegeleiding

Een beter functionerend team

Go Sens kan de leidinggevende en zijn team helpen om in kaart te brengen wat zij nodig hebben om de doelen te halen en als een team (beter) te gaan functioneren. Go Sens! maakt hierbij gebruik van een quickscan gevolgd door individuele gesprekken om de fase van ontwikkeling vast te stellen waarin het team zich bevindt. Vanuit hier wordt samen met de opdrachtgever een plan van aanpak opgesteld.

Duurzame inzetbaarheid

Openlijk praten over de toekomst van medewerkers is vaak een onderwerp wat zowel medewerkers als leidinggevenden lastig vinden. Zeker in situaties waarin het minder goed gaat met het bedrijf, waar veranderingen zijn, waarin de werkdruk hoog is of in geval van non-performance.

Go Sens! begeleidt de leidinggevende en medewerkers bij het voeren van de eerste gesprekken over hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst, hierbij gebruik makend van de Co-Active Coaching methodiek. Doelstelling is medewerkers positief te laten reflecteren op hun functie en mogelijkheden binnen en wellicht buiten het bedrijf. Waar staan ze, waar willen ze naar toe en hoe komen ze daar?

Go Sens! heeft in samenwerking met Maresecoaching de Duurzame Inzetbaarheid Katalysator ontwikkeld. De DI katalysator is een concrete en verrassend eenvoudige aanpak om de dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers op gang te brengen. Zie voor meer informatie www.di-katalysator.nl.