Inspiratiebronnen

Go Sens! volgt geen strakke methodieken en zet alleen instrumenten als tool en hulpmiddel in als dit past bij de stappen die gezet gaan worden. Het belangrijkste en meest effectieve instrument is Go Sens! zelf, waarbij Go Sens! haar inspiratie haalt uit diverse bronnen. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

Co-Active Coaching

Co-Active Coaching is  een internationale trainingstechniek ontwikkeld door Coaches Training Institute. Go Sens! is gecertificeerd als Co-Active Intermediate coach en past dit toe in de praktijk.

Kenmerkend van Co-Active Coaching is de positieve insteek. Een van de belangrijkste uitgangspunt is dat mensen van nature creatief, vindingrijk en compleet zijn. Ieder mens heeft vele innerlijke bronnen waar hij/zij uit kan putten en is hiermee heel goed in staat om de eigen antwoorden te vinden en te formuleren. De focus ligt niet op je problemen maar op je ambities, passies en drive. Dat maakt veel los én je komt sneller in beweging. Het gaat uit van je kracht als professional EN als persoon. De coaching is gericht op wat jij echt wilt en niet je directe omgeving of wat de maatschappij verlangt. De coach is het instrument die jou laat zien waar je echt goed in bent, wat je echt leuk en wat echt bij jouw hoort.

Bij Co-Active Coaching is de gewenste koers van de persoon leidend. Grote interesse en nieuwsgierigheid van de coach in jou als persoon brengt je dicht bij jezelf, bij je authenticiteit. Naast het leren en het verkrijgen van nieuwe inzichten, staat het doen voorop. Je wordt uitgedaagd om in actie te komen en moet het vooral echt zelf willen. Na het coachingstraject weet je wat je nodig hebt om met plezier je werk te doen, nu en in de toekomst.

IK-WIJ-HET model van Daniel Ofman

Go Sens! gelooft sterk in de filosofie van Daniel Ofman, het IK-WIJ-HET model. In dit model stelt Ofman helder en duidelijk dat er grenzen zijn aan wat maakbaar is, wanneer verandering een doel kan zijn en wanneer niet. Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren wordt duidelijk waarom veel traditionele manieren van managen niet kunnen en niet zullen werken en wat er nodig is om met minder energie meer te bereiken.

“Fragment uit Daniel Ofman over integraal leiderschap:
Wat mij betreft kun je alleen succesvol zijn als het inhoudelijk klopt -dan heb je het over de HET-wereld-, als de relaties kloppen – hoe gaan WIJ met elkaar om-, en als het voor jou ook klopt, als je hart ook klopt. Want als jij er niets mee hebt, dan kun je een strategie en plan maken, maar dat gaat niet werken. Dan is je IK niet verbonden.”

Inspiratie en inzet zijn niet te koop, maar worden verkregen als wat je doet inhoudelijk klopt, je houding klopt en de verhoudingen kloppen. Klopt één onderdeel niet, dan eindig je als organisatie of als mens uiteindelijk met niets.

Leren door doen

Go Sens! gelooft in het 70/20/10 gedachtegoed. Dit leermodel gaat ervan uit dat formele training van ondergeschikt belang is voor de ontwikkeling van medewerkers. Slechts tien procent van hun bagage doen medewerkers op door het volgen van cursussen en opleidingen. Twintig procent van de bagage is gebaseerd op coaching en begeleiding. Maar liefst zeventig procent van hun kennis en ervaring leren zij op de werkvloer, door te doen!

Masterpeace

MasterPeace is een nieuwe, positieve, internationale vredescampagne die met muziek, kunst en evenementen miljoenen mensen en bedrijven actief betrekt bij het terugdringen van gewapende conflicten en het bouwen van vrede. Go Sens! haalt inspiratie uit deze bottom up aanpak, ook wel de grass-root peace movement genoemd,  waarbij het creëeren van verbinding en het aangaan van de dialoog centraal staat.

Go Sens! was deelnemer van de eerste editie van de MasterPeaceWalk, 100 km wandelen door het prachtige Maasailand in Kenia in een groep van ondernemers uit Nederland en Massaai krijgers, vrouwen en ouderen. De deelnemers ontdekten daar dat verschillen tussen mensen nog zo groot kunnen zijn, wanneer je focust op hetgeen je bindt kun je samen in co-creatie prachtige dingen realiseren.