Onderzoek naar beleving activiteiten duurzame inzetbaarheid

Bij DSM in Nederland heeft Go Sens! in nauwe samenwerking met Tinka van Vuuren (hoogleraar Vitaliteitsmanagemnet Open Universiteit) in 2014 een steekproef gehouden met een vragenlijst over de diverse activiteiten die rond duurzame inzetbaarheid op touw zijn gezet. De enquete bestond uit een kleine honderd vragen, per email verstuurd naar 1380 medewerkers en leidinggevenden en betrof het hele programma, van het besteden van de voucher, kwaliteit en kwantiteit van gevoerde gesprekken tot kijken naar verbanden. Daarnaast was er een mogelijkheid om tips te geven om het programma te verbeteren. De respons was hoog, 40% had de vragenlijst ingevuld. Deze hoge respons maakte dat uit de resultaten van dit onderzoek respresentatieve conclusies getrokken konden worden. En het feit dat veel mensen er echt voor zijn gaan zitten om met suggesties te komen heeft aangetoond dat het onderwerp leeft en veel losmaakt. Een goede basis om het programma verder te optimaliseren en uit te bouwen.

 

Elise is one of the initiators to boost Sustainable Employability within DSM. She started two years ago as Program Manager and under Elise her supervision DSM started with the first Sustainable Employability Campaign within the Netherlands. The last year (2014) Elise acted as consultant and was successfully involved in the evaluation of the first Sustainable Employability campaign and involved in the creation of the new campaign. Elise has a passion for Sustainable Employability and therefore an excellent advisor and sparring partner on Sustainable Employability topics. Would you like to bring Sustainable Employability within your company to the next level? In this case I can highly recommend Elise.’
Testimonial Thomas Eussen, HR Business Partner DSM Corporate & Functional Capability Manager Project Management at DSM