Analyse en advies Zuiderpark College Rotterdam

Nav een issue in de onderbouw van het Zuiderparkcollege is Go Sens! een dialoog aangegaan met alle betrokkenen, zowel 1 op 1  als  groepsgesprekken. Op basis van deze gesprekken is een analyse gemaakt en advisering gedaan op 3 vlakken: persoonlijk eigenaarschap, samenwerking docenten onderling en tussen MT en docenten en verbetering van de werkprocessen.